Untitled Document

Vse informacije dobite pri članici organizacijskega odbora za promocijo posveta:

Darko Cafuta, GSM 041 387 432, e-pošta: tajnik@drustvo-dvs.si.