Untitled Document

 

Vse informacije dobite pri članu organizacijskega odbora za državno tekmovanje za najboljšo diplomsko nalogo in najboljši projekt:

Mag. VIKTOR JEMEC, GSM 040 556 200, e-pošta: viktorjemec1@gmail.com.

   

 

 

Natečaj za najboljši

diplomski nalogi


 

V okviru 29. Tehniškega posvetovanja vzdrževalcev Slovenije bo potekal tudi natečaj za najboljšo diplomsko nalogo.
Društvo vzdrževalcev Slovenije (DVS) razpisuje državni natečaj za najboljšo diplomsko nalogo v povezavi z vzdrževanjem.

 

Natečaj velja za dve skupini: v 1. skupini bo strokovna komisija DVS ocenjevala višješolske diplomske naloge, v 2. skupini pa naloge 1. bolonjske stopnje skupaj z 2. bolonjsko stopnjo, posebej še zadnjič letos tudi znanstveni magisterij skupaj z doktorati na podiplomskem študiju.

Prijavitelje – študente, mentorje, zaposlene ali druge odgovorne osebe – vabimo, da v dogovoru z izobraževalnimi
institucijami oz. podjetji (z njihovim soglasjem) prijavijo svoje dosežke preko spletne strani www.tpvs.si.

Prijava bo možna od 1. 6. do 31. 8. 2019.

Komisijo, ki bo ocenjevanje prispele izdelke na natečaj bodo sestavljali:

  1. mag. Viktor Jemec (vodja komisije),
  2. mag. Miran Saksida,
  3. Darko Cafuta,
  4. Cveto Fendre in,
  5. Jože Topole.

K sodelovanju bomo v primeru velikega števila prijavljenih izdelkov na zelo specifičnih strokovnih področjih za potrebe mnenj oz. ocenjevanja naknadno vključili še kakšnega strokovnjaka.

Posamezna institucija (posamezna šola ali šolski center, podjetje, posameznik) lahko prijavi največ 5 dosežkov v katerikoli kategoriji. Podelili bomo tudi nagrado za najboljšo izobraževalno instituciji na osnovi seštevka vseh točk iz vseh kategorij.

 

 

Skupen nagradni sklad za najboljše dosežke v vseh tekmovalnih kategorijah za vse posameznike je 400 EUR.

 

 

Najboljša ustanova dobi priznanje in možnost enostranske predstavitve v reviji Vzdrževalec.

Slavnostna razglasitev nagrajenih nalog, projektov in poročil ter njihova predstavitev bo potekala v petek dopoldne

10. oktobra 2019 na Otočcu.

 

POSTOPEK PRIJAVE IN ODDAJE DOKUMENTOV

Študente, diplomante, predavatelje, mentorje, organizatorje praktičnega usposabljanja oz. izobraževanja raziskovalce in inovatorje prosimo, da svoje teme nalog in projektov predstavijo tako, da predložijo v ocenjevanje pisno dokumentacijo, ki opisuje opravljeno zaključno nalogo, projekt, praktično izobraževanje oz. inovacijo. Sodelujoči se morajo na natečaj prijaviti najkasneje do 31.8.2019. Prijava in oddaja sta mogoči samo s prijavnico, na spletni strani DVS. Prijava mora vsebovati naslednje podatke:

• ime, priimek, izobrazbo, telefonsko številko in e-naslov nosilnega avtorja;
• ime, priimek, izobrazbo, telefonsko številko in e-naslov glavnega mentorja (vodje projekta ali druge odgovorne osebe);
• fotografijo nosilnega avtorja (v .jpg obliki);
• naslov pisnega izdelka, iz katerega je razvidna vrsta zaključne naloge – ali gre za projekt ali inovacijo…);
• pisni izdelek (zaključna naloga oz. opis projekta/ inovacije) v pdf obliki (v dokumentu morajo biti navedeni vsi avtorji, izobraževalna ustanova, podjetje in drugi relevantni podatki, povezani z izdelavo naloge oz. projekta, pazite na velikost pdf datoteke!);
• soglasje šole oz. podjetja, ki avtorjem dovoljuje sodelovanje na natečaju.

IZBOR IN OCENJEVANJE

Komisija bo izmed prispelih prijav izbrala tri najboljše v vsaki tekmovalni kategoriji.

Izbranim študentom, diplomantom oz. njihovim mentorjem bo do 2. 9. 2019 posredovala vsa navodila za pripravo predstavitve na 29.TPVS. Najbolje ocenjeni sodelujoči bodo naprošeni za predstavitev svojega dela v obliki članka, ki bo objavljen v zborniku, v e-obliki ga bodo morali posredovali najkasneje do 6. 9. 2019. Obsegati mora eno stran besedila ter vsaj eno fotografijo; naslov, povzetek in ključne besede morajo biti zapisane tudi v angleškem jeziku.

NAGRADE IN RAZGLASITEV REZULTATOV

Zmagovalci bodo prejeli denarne nagrade in brezplačno enoletno naročnino na revijo Vzdrževalec, ki ju podeljuje Društvo vzdrževalcev Slovenije.

Organizator tekmovanja bo skušal zmagovalcem zagotoviti tudi sponzorske nagrade.

Komisija bo izmed vseh izobraževalnih ustanov, ki bodo prijavile diplomske naloge in projekte na natečaj, izbrala najboljšo izobraževalno ustanovo in podjetje na področju vzdrževanja. Določena bo na osnovi seštevka točk ocen dveh najbolje uvrščenih izdelkov.

Najboljša šola in podjetje bosta dobila zlato plaketo in možnost za brezplačno dvostransko predstavitev v reviji Vzdrževalec.

Razglasitev rezultatov tekmovanja in predstavitev nagrajenih del bo potekala 10. 10. 2019 na 29. Tehniškem posvetovanju vzdrževalcev Slovenije na Otočcu.

O času in načinu predstavitev bodo sodelujoči pravočasno obveščeni.

 

Untitled Document
PRIJAVNICA ZA DIPLOMSKE NALOGE, PROJEKTE IN NAJBOLJŠO INOVACIJO
Izberi tip oddaje