Untitled Document

Vse informacije dobite pri predsedniku organizacijskega odbora 28. TPVS:
Darko CAFUTA, GSM 051 264 365, e-pošta: darko.cafuta@gmail.com.

VABILO K SODELOVANJU NA
28. TEHNIŠKEM POSVETOVANJU VZDRŽEVALCEV SLOVENIJE

 

Spoštovani vzdrževalci!

Na 28. TPVS na Otočcu od 18. do 19. oktobra 2018 imamo glavni temi predavanj LEAN PROIZVODNJA IN VZDRŽEVANJE in VARNO DELO PRI VZDRŽEVANJU.

Ugotavljamo, da je treba energetsko učinkovite naprave posebej pozorno vzdrževati, da ohranijo visoke izkoristke. Ravno tako je izredno pomembno, kako izvajamo energetske sanacije zgradb, strojev in naprav.

Pokazati želimo izkušnje uspešnih podjetij, ki uvajajo LEAN PROIZVODNJO, in obenem predstaviti vlogo vzdrževanja priuvajanju procesov LEAN PROIZVODNJE. Še vedno velja, da se je najceneje učiti na izkušnjah drugih. Okroglo mizo pa bomo letos zapeljali na področje varnegadela pri vzdrževanju, ki je velikokrat zapostavljeno pri vsehnovostih, ki se uvajajo v podjetjih. V letih 2010 in 2011 je potekala kampanja OSHA o varnemdelu pri vzdrževanju. EFNMS in DVS sta bila soustvarjalcakampanje, vendar je šla ta v Sloveniji kar nekako mimo nasali pa smo nanjo že pozabili in se kopičijo novi problemi spodročja varnega dela pri vzdrževanju. Na 28. TPVS bo tema okrogle mize VARNO DELO PRIVZDRŽEVANJU. Predstavniki uspešnih slovenskih podjetij bodo pojasnili, kakose spopadajo s problemi s tega področja in skupaj bomougotovili, kako lahko skupno rešujemo probleme s področjavarnega dela pri vzdrževanju v prihodnje.

 

Slogan letošnjega 28. TPVS na Otočcu: LEAN PROIZVODNJA IN VZDRŽEVANJE

V okviru 28. TPVS bo potekalo tekmovanje diplomskihnalog, izbrali bomo najboljši projekt in najboljšo inovacijoter najboljše praktično usposabljanje s področja vzdrževanja.Izbrane diplomske naloge, projekti, inovacije in najboljšepraktično usposabljanje se bodo tudi predstavili 19. oktobra2018 na predavanjih.Glede na letošnji slogan in predavanja si želimo, da se 28. TPVSudeleži čim več razstavljalcev in obiskovalcev. Obiskovalcipa bodo tako vzdrževalci kot ostali zaposleni v podjetjih,ki so že uvedla LEAN PROIZVODNJO, jo uvajajo ali pa imajonamen to storiti.

Spoštovani razstavljalci, sponzorji, predavatelji, gostje in udeleženci, pridite na 28. TPVS, da skupaj postavimo temelje za jutri – za sodobno in učinkovito vzdrževanje! Vse možnosti sodelovanja na 28. TPVS so predstavljene na naši spletni strani, za kakršnokoli pomoč pa smo vam na voljo člani organizacijskega odbora, ki vas prijazno vabimo in z veseljem pričakujemo.

Dobrodošli na Otočcu 2018!